02 MAR
Udbud af flytteydelserne
Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Herlev Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune (Ordregiver) udbyder rammeaftale på flytteydelser. Lyngby-Taarbæk Kommune er tovholder på udbuddet.

Formålet med udbuddet er at sikre, at kommunerne kan få flyttet inventar i det omfang, det er nødvendigt. Der vil primært være tale om flytning af kontorinventar, herunder IT til brug ved kontorarbejde, arkivflytninger mv. Tilbudsgivere skal som led heri sikre, at ydelsen har en kvalitet, der svarer til almindelig god kvalitet inden for branchen og herunder har en kvalitet, der svarer til det af kravspecifikationen og rammeaftalen fastsatte niveau.

 

Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler:

  • Delaftale 1: Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune
  • Delaftale 2: Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund og Herlev Kommune

Der kan afgives tilbud på én eller begge delaftaler. Tilbuddet skal gælde for alle kommunerne på
delaftalen/aftalerne.

Ordregiver vil indgå rammeaftale med 3 Leverandører.

 

I evalueringen vil der blive lagt vægt på pris. 

 

Tilbudsfristen er tirsdag d. 3. april 2017 kl. 12.00.

 

For deltagelse skal der oprettes en bruger i systemet Ethics, som er tovholders udbudssystem.

 

Hvis der ikke allerede haves et brugernavn, det dette oprettes via ”online registrering”

 

 

Kontaktperson:

 

Kathrine Daugaard Larsen

Udbudskonsulent

Tlf.: 45 97 31 23

Mail: kathl@ltk.dk

https://www.ethics.dk/ethics/eo#/10004dd8-24cd-4bd4-a2b8-396809a64a8b/homepage