Nyheder og annoncering af udbud

Følg med i vores nyhedsstrøm som også indeholder annoncering af fællesudbud.

02 MAR

Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Herlev Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune (Ordregiver) udbyder rammeaftale på flytteydelser. Lyngby-Taarbæk Kommune er tovholder på udbuddet.

Læs nyhed
23 OKT

SKI indsamler og bearbejder indkøbsdata på vegne af kommunerne. Resultatet er en viden om kommunernes indkøb, som kan bidrage til at effektivisere offentligt indkøb yderligere.

Læs nyhed

Generelle krav til leverandører af § 112-hjælpemidler til borgere af kommunerne i Indkøbsfællesskab Nordsjælland

Såfremt andet ikke er aftalt skriftligt, er følgende gældende, når leverandører leverer hjælpemidler og services efter servicelovens § 112 til borgere, der har en bevilling fra Kommunen.

Bevillinger
Borgere kan bestille de produkter/services, der er bevilget af Kommunen.

Hvis borgeren har bestilt et produkt, som Kommunen ikke har bevilget, kan leverandøren ikke fakturere Kommunen for det leverede.

En leverandør kan ikke fakturere Kommunen, såfremt der leveres produkter eller ydelser, som ikke er omfattet af borgerens bevilling. Det samme gælder, hvis det ikke kan dokumenteres, at produkter/services er blevet bevilget af Kommunen til borgeren.

Fakturering
Når Leverandører fakturerer Kommunen, skal fakturering ske i henhold til de til enhver tid gældende regler om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Yderligere oplysninger om elektronisk faktura findes på virk.dk.

For at Kommunen kan betale fakturaer, skal følgende fremgå af fakturaerne:

 • Udstedelsesdato (fakturadato)
 • Fakturanummer
 • Leverandørens navn, CVR/SE nr. og adresse
 • Betalingsoplysninger
 • Varenummer
 • Varenavn (brand og evt. underserier)
 • Mængde og art af den leverede ydelse
 • Pris pr. enhed ekskl. moms
 • Leveringsadresse/modtager
 • Dato for levering
 • Fakturabeløb
 • UNSPC-kode
 • Sidste rettidige betalingsdato

Kommunen forbeholder sig ret til ikke at betale fakturaer, hvor ovenstående oplysninger mangler, eller faktureringen i øvrigt ikke sker under overholdelse af lov om offentlige betalinger mv.

Betaling
Kommunen betaler modtagne fakturaer senest 30 kalenderdage efter det tidspunkt, hvor Kommunen har modtaget faktura i overensstemmelse med punkt 1.2.

E-katalog
Leverandører, som på baggrund af udstedte bevillinger leverer hjælpemidler til kommunernes borgere, er forpligtet til at levere elektroniske kataloger som til enhver tid er opdateret med det indkøbte varesortiment og korrekte priser. Kataloget skal leveres i et format, som er egnet til indlæsning i kommunens e-handelssystem.

Det er ikke et krav, at der er billeder i kataloget.

Statistik
Leverandører skal på forespørgsel fremsende en forbrugsstatistik til kommunerne op til 2 gange om året. Statistikken skal leveres i Excel-format. Kravet er gældende i op til 2 år efter levering har fundet sted.

Sådan finder du udbud

På udbud.dk er de danske offentlige udbud samlet ét sted, så leverandører lettere kan finde de offentlige opgaver. Derudover importeres EU-udbud som bekendtgøres i EU’s udbudsdatabase (Tender Electronic Database) også til udbud.dk.

Gå til udbud.dk